Prekių grąžinimo ir garantinės sąlygos

www.grizzly.lt įgaliotų servisų kontaktus ir kreipimosi tvarką, rasite paspaudę čia:
http://grizzlybaltic.com/lt/garantija

Fiziniams asmenims suteikiamos garantijos:
Elektriniams, akumuliatoriniams ir benzininiams prietaisams suteikiama 24 mėn. gamyklinė garantija (yra galimybė pratęsti);

Juridiniams asmenims suteikiamos garantijos:
Elektriniams, akumuliatoriniams ir benzininiams prietaisams suteikiama 12 mėn. gamyklinė garantija

Jei Jūsų prekė sugedo garantinio laikotarpio metu, mūsų autorizuoti gamintojo aptarnavimo centrai ją suremontuos nemokamai – tereikia pateikti prekės pirkimo dokumentą ir garantinį taloną (jei toks buvo išduotas).
Pirkimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar lizingo sutartį) gaunate kartu su įsigyjama preke arba el. paštu, kai gauname Jūsų apmokėjimą už įsigyjamą prekę.

Garantija nėra taikoma:*
prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;
prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;
prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;
prekėms su pažeistais serijiniais lipdukais;
prekėms, kurios buvo remontuojamos neįgaliotame gamintojo servise;**
kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);
jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;
jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties);
gedimams atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo;
susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.).

*Garantijos apribojimo arba netaikymo nuostatos suderintos su LR Civilinio kodekso 6.333 str. 3 dalimi.
**Kilus klausimams dėl įgaliotų gamintojų servisų prašome rašyti servisas@gardenbaltic.com

Jei autorizuotas aptarnavimo centras nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo nepataisomai dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tokiu atveju iš autorizuoto aptarnavimo centro Jūs gausite pažymą, kurią pateikus mūsų parduotuvėje su pirkimo dokumentu, turite teisę prašyti pakeisti sugedusią prekę į kitą tokią pačią arba grąžinti Jums sumokėtus pinigus už prekę.

Jei autorizuotas aptarnavimo centras nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tačiau ją įmanoma suremontuoti, tokiu atveju Jūs turite teisę pasirinkti, nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą), nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu, sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą. Pasirinkus du pastaruosius variantus, kartu su pirkimo dokumentu pristatykite mums autorizuoto aptarnavimo centro pažymą apie tai, jog prekės gedimas yra garantinis. Jei nuspręsite prekę remontuoti, pasakykite apie tai Jus aptarnaujančiam autorizuoto aptarnavimo centro specialistui.

Atkreipkite dėmesį, kad:
suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos terminas skaičiuojasi nuo pirminės prekės įsigijimo datos;
remiantis LR Civilinio kodekso 6.335 str. pažymime, jog tuo atveju, kai pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina, o garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo daikto naudotis dėl trūkumų, jeigu pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus ir jeigu ko kita nenustatyta pirkimo-pardavimo sutartyje;
visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas.

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Jūs turite teisę, nenurodydami priežasties, tačiau patys apmokėdami prekės pristatymo išlaidas, per 14 (keturiolika) dienų (nuo prekės pristatymo dienos) atsisakyti prekės. Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:***
paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;
sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;
sutartims, sudarytoms viešajame aukcione;
sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;
sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties;
juridiniams asmenims.

***Suderinta su LR Civilinio kodekso 6.22810 str.

Kai kurių aukščiau išvardintų sudarytų sutarčių atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų:
kai sudaroma sutartis dėl paslaugų – nuo sutarties sudarymo dienos;
kai sudaroma prekės pirkimo–pardavimo sutartis, nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:

2.1. jeigu Jūs vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

2.2. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

Nutarę atsisakyti prekės, turite pateikti laisvos formos pareiškimą (el. paštu, faksu arba popierine forma pridedant prie grąžinamos prekės), kuriame būtų išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti prekės.

Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu per 14 (keturioliką) dienų susijusios išlaidos ir rizika.

Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų pranešimo apie prekės atsisakymą pateikimo dienos ir prekės sugrąžinimo mums, mes Jums grąžinsime visas Jūsų sumokėtas sumas, išskyrus Jūsų apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, perkant prekę. Mes atliksime tokį grąžinimą atlikdami bankinį pavedimą į Jūsų nurodytą banko sąskaitą Lietuvoje.

Per 14 dienų grąžinamos prekės turi būti tvarkingos:

• grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;
• prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
• prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai);
• grąžinamos prekės komplektacija turi būti nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta pirkėjui;
• grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
• grąžinant prekes, jos negali būti nei karto naudotos;
• grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota, rekomenduojama supakuoti į tą patį įpakavimą, kokiame gavote iš pardavėjo;
• pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki pardavėjo. SVARBU: Autobusų siuntų tarnyba, Lietuvos paštas, siunčiant į paštomatus, atsiėmimo punktus ir t.t., iki galutinio adresato siuntų nepristato, todėl prekes grąžinti privaloma per kurjerių tarnybą arba pristatyti patiems.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog:
1) Negrąžinsime Jūsų papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Jūs aiškiai pasirinkote kitą, negu mūsų pasiūlytas pigiausias įprastinis prekės pristatymo būdas;
2) Jūs atsakote už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
3) Pardavėjas neprivalo tenkinti vartotojo reikalavimo pakeisti arba grąžinti prekių įsigytų fizinėje parduotuvėje, kurios įeina į Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktą.

DĖL PRAŠYMŲ VALSTYBINEI VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

Visais su serviso darbu, grąžinimais ir garantijomis susijusiais klausimais kreipkitės servisas@gardenbaltic.com