PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Mūsų prekyba“ vertina Jūsų pasitikėjimą ir siekia užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Siekdami tinkamai įgyvendinti 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusio Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, šioje privatumo politikoje pateikiame informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, taip pat Jūsų, kaip duomenų subjektų teisėmis (toliau – Privatumo politika). Neradę Jums rūpimos informacijos, susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome kreiptis šioje Privatumo politikoje nurodytais UAB „Mūsų prekyba“ kontaktais.

UAB „Mūsų prekyba“, tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, teisinės duomenų apsaugos prasme yra laikomas duomenų valdytoju. Informacija apie duomenų valdytoją:

UAB „Mūsų prekyba“

Įmonės kodas 301533698

PVM mokėtojo kodas LT100004202418

Adresas A. Juozapavičiaus g. 8, LT-09311 Vilnius

Tel. +370 621 26667

El. paštas info@grizzly.lt

Direktorius Tomas Jasionis

1. KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

1.1. Jūsų asmens duomenis tvarkome, vadovaudamiesi šiais principais:

 • teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo – asmens duomenys tvarkome tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • tikslo apribojimo – asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • duomenų kiekio mažinimo – mūsų tvarkomi asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • tikslumo – tvarkome tik tikslius asmens duomenis, o prireikus juos atnaujinami; imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;
 • saugojimo trukmės apribojimo – asmens duomenis laikome tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • vientisumo ir konfidencialumo – asmens duomenis tvarkome tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
 • atskaitomybės – tvarkydami Asmens duomenis, mes įgyvendiname asmens duomenų apsaugos teisinius reikalavimus, stebime jų laikymąsi ir kaupiame duomenis teisės aktų reikalavimų atitikčiai įrodyti.

2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

2.1.Kai prekes įsigyjate mūsų interneto svetainėje (grizzly.lt), renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas, pavardė;
 • Prisijungimo vardas;
 • Adresas;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Jūsų pateiktas komentaras dėl prekės užsakymo / pristatymo
 • Pristatymo adresas, jei jis skiriasi nuo nurodyto Jūsų adreso;
 • Informacija apie pristatymą / prekės atsiėmimą;
 • Informacija apie apmokėjimą;
 • Informacija apie ankstesnius Jūsų pirkimus (pirkimų istorija);
 • IP adresas;
 • Jūsų elgsena mūsų interneto puslapyje, elektroninėje parduotuvėje.

        2.2. Kai prekes įsigyjate mūsų fizinėje parduotuvėje (atvykdami pas mus), renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas, pavardė;
 • Adresas;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Pristatymo adresas, jei jis skiriasi nuo pateikto adreso;
 • Informacija apie pristatymą / prekės atsiėmimą;
 • Informacija apie apmokėjimą;
 • Informacija apie ankstesnius Jūsų pirkimus (pirkimų istorija).

       2.3. Informaciją apie prekių pristatymo adresą renkame ir tvarkomi tik tais atvejais, kai pageidaujate, kad prekės būtų pristatytos ir kai prekių pristatymas skiriasi nuo Jūsų nurodyto adreso.

       2.4. Kai prekes įsigyjate išsimokėtinai (sudarant vartojimo kredito ar kitą panašaus pobūdžio finansavimo sutartį), mes veikiame kaip paskolos davėjo duomenų tvarkytojas. Tokiu atveju, siekiant patikrinti, ar paskolos davėjas suteiks Jums kreditą prekių įsigijimui, renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis (paskolos davėjo nurodytą informaciją Jūsų mokumui įvertinti, sutarčiai sudaryti):

 • Vardas, pavardė;
 • Asmens kodas;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto numeris;
 • Informacija apie Jūsų ir Jūsų šeimos finansinius įsipareigojimus;
 • Informaciją apie Jūsų mėnesines pajamas (atskaičius mokesčius);
 • Asmens dokumento numeris;
 • Asmens dokumento galiojimo data;
 • Asmens dokumento kopija;
 • Prekių pristatymo adresas, kai užsakoma prekių pristatymo paslauga;
 • IP adresas, kai prekes įsigyjate internetu;
 • Komunikacija su Jumis dėl prekių įsigijimo, pristatymo, kitų susijusių klausimų;
 • Jūsų elgsena mūsų interneto puslapyje, elektroninėje parduotuvėje;
 • Informacija apie apmokėjimą.

        2.5. Kai nuomojatės iš mūsų įrangą, renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas, pavardė;
 • Asmens kodas;
 • Telefono numeris;
 • Adresas;
 • Informacija apie atsiskaitymą;
 • Informacija apie anksčiau Jūsų nuomotą pas mus įrangą (nuomos istorija).

         3. KOKIU TIKSLU TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?     

          3.1. Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, vykdymo bei prekių pristatymo tikslu (kai ši paslauga užsakoma), mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas, pavardė;
 • Prisijungimo vardas;
 • Adresas;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Jūsų pateiktas komentaras dėl prekės užsakymo / pristatymo
 • Pristatymo adresas, jei jis skiriasi nuo pateikto adreso;
 • Informacija apie pristatymą / prekės atsiėmimą;
 • Informacija apie apmokėjimą;
 • Informacija apie ankstesnius Jūsų pirkimus (pirkimų istorija);
 • IP adresas;
 • Jūsų elgsena mūsų interneto puslapyje, elektroninėje parduotuvėje.

          3.2. Prekių pirkimo – pardavimo išsimokėtinai (sudarant vartojimo kredito ar kitą panašaus pobūdžio sutartį) tikslu, kai mes veikiama kaip paskolos davėjo duomenų tvarkytojas, tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas, pavardė;
 • Asmens kodas
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto numeris;
 • Informacija apie Jūsų ir Jūsų šeimos finansinius įsipareigojimus;
 • Informaciją apie Jūsų mėnesines pajamas (atskaičius mokesčius);
 • Asmens dokumento numeris;
 • Asmens dokumento galiojimo data;
 • Asmens dokumento kopija;
 • Prekių pristatymo adresas, kai užsakoma prekių pristatymo paslauga;
 • IP adresas, kai prekes įsigyjate internetu;
 • Komunikacija su Jumis dėl prekių įsigijimo, pristatymo, kitų susijusių klausimų;
 • Jūsų elgsena mūsų interneto puslapyje, elektroninėje parduotuvėje;
 • Informacija apie apmokėjimą.

          3.3. Įrangos nuomos tikslu, kai nuomojatės iš mūsų įrangą, mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas, pavardė;
 • Asmens kodas;
 • Adresas;
 • Telefono numeris;
 • Informacija apie atsiskaitymą;
 • Informacija apie anksčiau Jūsų nuomotą pas mus įrangą (nuomos istorija).

          3.4. Mūsų teikiamų paslaugų gerinimo, veiklos vykdymo tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Jūsų pirkimų istorija;
 • Naršymo mūsų interneto svetainėje istorija;
 • Mokėjimų istorija;
 • Komunikacija su Jumis dėl prekių įsigijimo, pristatymo, kitų susijusių klausimų.

         3.5. Tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant pateikti Jums specialius pasiūlymus, informaciją apie taikomas nuolaidas, naujas prekes, mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas.

         3.6. Mūsų teisių ir interesų užtikrinimo ir įgyvendinimo tikslu, kai nevykdote su mumis sudarytų sutarčių, prisiimtų įsipareigojimų, galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas, pavardė;
 • Asmens kodas
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto numeris;
 • Adresas;
 • Asmens kodas;
 • Informacija apie Jūsų įsigytas prekes;
 • Informaciją apie apmokėjimą ir/ar skolą.

          3.7. Jūsų prašymų, paklausimų nagrinėjimo, atsakymo į juos tikslu, tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas, pavardė;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto numeris;
 • Komunikacija su Jumis dėl prekių įsigijimo, pristatymo, kitų susijusių klausimų;
 • Jūsų elgsena mūsų interneto puslapyje, elektroninėje parduotuvėje;
 • Informacija apie apmokėjimą.

 

          3.8. Asmenų ir turto apsaugos tikslais, kai lankotės mūsų fizinėje parduotuvėje, renkame ir tvarkome vaizdo duomenis (stebime vaizdo kameromis ir darome vaizdo kamerų įrašus).

 

      4.  KAM PERDUODAME (GALIME PERDUOTI) JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

         4.1. Siekdami tinkamai, kokybiškai suteikti Jums paslaugas, parduoti, veiklą vykdyti efektyviai, Jūsų asmens duomenų tvarkymui pasitelkiame duomenų tvarkytojus, kuriems perduodame (galime perduoti) Jūsų asmens duomenis:

 • Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato įsigyta prekes Jūsų nurodytu adresu;
 • Prekių tiekėjams, kai jie prekes Jums pristato tiesiogiai (siekiant greičiau ir mažesniais kaštais Jums pristatyti įsigytas prekes);
 • Finansines paslaugas teikiančioms įmonėms, su kuriomis Jūs sudarote mūsų parduodamų prekių pirkimo išsimokėtinai, vartojimo kredito ar pan. pobūdžio sutartis;
 • Buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei;
 • IT serverio paslaugas teikiančiai įmonei;
 • Mokėjimų inicijavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

         4.2. Jūsų Asmens duomenis taip pat galime perduoti:

 • Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
 • Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią teisę ar pareigą numato taikytini teisės aktai.

    5.  KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 • Jūsų asmens duomenis prekių pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo, vykdymo tikslais tvarkome 10 (dešimt) metų po prekių perdavimo Jums, nebent kitoks duomenų tvarkymo terminas yra numatytas galiojančiuose teisės aktuose. Suėjus nurodytam terminui, asmens duomenis ištriname, sunaikiname.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais, gavę Jūsų sutikimą, pranešimus Jums galime siųsti 10 (dešimt) metų nuo Jūsų sutikimo gavimo momento arba iki to momento, kai atšauksite savo sutikimą ar išreikšite nesutikimą (priklausomai, kas įvyks anksčiau). Jūsų duotus sutikimus naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais saugosime visą pranešimų siuntimo laiką ir 1 (vienerius) metus po to.
 • Kartu su Jūsų prašymu, įgyvendinant duomenų subjekto teises, įprastu paštu ir/ar el. paštu gautą asmens tapatybės dokumento kopiją, Jūsų, kaip duomenų subjekto, prašymą ir prašymo įgyvendinimo dokumentus saugosime prašymo vykdymo metu ir 2 (dvejus) metus po prašymo įvykdymo. Suėjus nurodytam terminui šiuos dokumentus, duomenis sunaikinsime.
 • Vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 40 (keturiasdešimt) dienų.
 • Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenis tvarkysime ne ilgiau nei būtina tikslams, kuriems šie duomenys buvo surinkti pasiekti, taip pat nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų terminų.

  6.  KOKIAS TEISES TURITE JŪS, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS?

       6.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją;
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;
 • Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • Perkelti asmens duomenis (prašyti gauti savo asmens duomenis įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu ir/ar perduoti kitam duomenų valdytojui);
 • Apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
 • Atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • Nesutikti su sprendimu, priimtu automatizuoto sprendimo priėmimo ir profiliavimo pagrindu, ir reikalauti asmens įsikišimo sprendimui priimti;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

    7.   KAIP GALIU ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

 • Jūsų, kaip duomenų subjektų teises, galėsime įgyvendinti tik gavę rašytinį Jūsų prašymą dėl konkrečios teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų asmens tapatybe.
 • Prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo, galite pateikti atvykę į mūsų parduotuvę (adresas nurodytas šioje Privatumo politikoje), atsiųsdami prašymą paštu arba elektroniniu paštu. Kartu su prašymu privalote pateikti asmens tapatybės dokumento originalą arba notaro patvirtintą kopija. Apgailestaujame, tačiau prašymų telefonu nepriimame, siekdami tinkamai įgyvendinti atskaitomybės principą.
 • Teisės aktuose nustatyta tvarka prašymą pateikti gali ir duomenų subjektų atstovai, atstovai pagal įstatymą (pvz., vienas iš tėvų, esantis savo neveiksnių nepilnamečių vaikų atstovu, ar nepilnamečio globėjas (rūpintojas), pateikęs atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą) arba notaro patvirtintą veiksnaus duomenų subjekto įgaliojimą turintis asmuo.
 • Norėdami įgyvendinti Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turėsime Jus tinkamai identifikuoti. Atvykę UAB „Mūsų prekyba“ buveinės adresu (į fizinę parduotuvę), siekdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, Jūs būsite identifikuotas pagal pateiktą asmens tapatybės dokumentą (originalą). Patvirtinę Jūsų tapatybę ir padarę šio dokumento kopiją, grąžinsime Jums asmens tapatybės dokumento originalą. Padarę Jūsų asmens dokumento kopiją, ją saugosime kartu su Jūsų prašymu. Kilus pagrįstų įtarimų dėl prašymą teikiančio asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti pateikti kitą asmens tapatybės dokumentą tapatybės nustatymui, o tokio nepateikus ar pagal jį nepavykus identifikuoti besikreipiančio asmens, laikysime, kad duomenų subjekto tapatybės nustatyti neįmanoma ir prašymas (jei jau pateiktas) nebus vykdomas. Apie tai nedelsiant informuosime Jus raštu, kartu nurodydami ir prašymo nevykdymo priežastis. Kitu atveju, tinkamai identifikavus besikreipiantį asmenį, per teisės aktų nustatytą terminą, bus įvykdytas Jūsų prašymas arba motyvuotai raštu atsisakyta jį vykdyti.
 • Kai prašymas pateikiamas įprastu paštu, duomenų subjekto tapatybė laikoma nustatyta, jei kartu su originaliai pasirašytu duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymu atsiunčiama originali notaro patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybės dokumento kopija. Nesant tokios kopijos, laikysime, kad duomenų subjekto tapatybės nustatyti neįmanoma ir prašymo nevykdysime. Apie prašymo nevykdymą informuosime Jus raštu, kartu nurodydami prašymo neįvykdymo priežastis.
 • Duomenų subjektui kreipiantis el. paštu prie prašymo turi būti pridėta notariškai patvirtinta asmens tapatybės dokumento skenuota kopija. Nesant skenuotos asmens tapatybės dokumento kopijos, laikysime, kad duomenų subjekto tapatybės nustatyti neįmanoma ir duomenų Jūsų prašymas nebus vykdomas. Apie prašymo nevykdymą informuosime Jus raštu, kartu nurodydami prašymo neįvykdymo priežastis.
 • Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiantis duomenų subjekto atstovui pagal įstatymą, su prašymu būtina papildomai pateikti duomenis apie atstovaujamąjį, atstovą bei atstovavimo pagrindą patvirtinantį įrodymą; atstovų atžvilgiu taikomos aukščiau išdėstyta tapatybės nustatymo tvarka.
 • Jūsų, kaip duomenų subjektų, prašymus įgyvendinsime ar atsisakysime juos įgyvendinti, nurodydami atsisakymo motyvus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iš anksto apie tai Jus informuojant, kai prašymas, mūsų manymu, yra susijęs su didele asmens duomenų apimtimi.
 • Atsakymą pateiksime ta pačia forma, kokia buvo pateiktas prašymas, išskyrus, jei prašysite įgyvendinti Jūsų teises kitu būdu (pvz.: elektroniniu būdu, nors prašymas buvo atsiųstas įprastu paštu).
 • Duomenų subjektų prašymai neatlygintinai vykdomi ir asmens duomenys teikiami 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus.
 • Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises laikomas nepagrįstu, kai prašyme nenurodyta, kokią konkrečiai teisę ir kokia apimtimi siekiama įgyvendinti.
 • Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises laikomas pateiktu piktnaudžiaujant teise, jei prašymas teikiamas dažniau nei 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus, įgyvendinant tą pačią teisę ta pačia apimtimi, ankstesnį prašymą mums tinkamai įvykdžius ir nuo paskutinio prašymo įgyvendinimo dienos duomenų subjektui aktualiame mūsų asmens duomenų tvarkymo procese neįvykus esminių asmens duomenų tvarkymo pasikeitimų.
 • Visais atvejais dėsime maksimalias pastangas, kad įvykdytume Jūsų prašymus, užtikrintume Jūsų, kaip duomenų subjektų, teises, taip pat Jūsų asmens duomenų saugumą.

    8.  SUSISIEKITE

Kilus klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome su mumis susiekti:

UAB „Mūsų prekyba“

Adresas A. Juozapavičiaus g. 8, LT-09311 Vilnius

Tel. +370 621 26667

El. paštas info@grizzly.lt